Consells TYRIUS Setmana Santa

CONSELLS TYRIUS: Viatjar per Setmana Santa

Són potser les primeres mini vacances de l’any, per la qual cosa són moltes les persones que decidixen viatjar per Setmana Santa. En estos viatges cal no oblidar els drets que emparen a l’usuari, per la qual cosa des de Tyrius oferim una sèrie de consells perquè aquelles persones que eixiran de viatge puguen tindre’ls en compte i evitar, amb això, contratemps en la contractació de servicis.

Si s’ha contractat un viatge combinat, tinga en compte que es tracta de paquets que incloguen almenys dos d’estos elements: allotjament, transport o altres servicis turístics. Sempre que es compren per un preu global i que la duració supere les 24 hores o incloga pernoctació.

Abans de contractar, comprove i guarde el fullet amb tota la informació sobre el viatge: destinació, transport, duració, itinerari i calendari del viatge; allotjament, situació, categoria i règim; menjars i begudes incloses o no; documentació necessària; preu final amb impostos inclosos i forma de pagament; política de cancel·lació; i dades de contacte de l’organitzador. Si finalment es decidix, exigisca un contracte per escrit en el qual figuren totes les dades anteriorment descrits i demane un justificant de pagament. En el cas de fer-lo a través d’Internet, imprimisca els fullets amb la descripció del viatge, així com el contracte.

Principals problemes

Davant una situació de denegació d’embarque per overbooking o de retard en el vol, Tyrius advertix que l’afectat podrà: rebre una compensació econòmica pel vol, que va entre els 250 a 600 euros en funció del quilometratge, així com un transport alternatiu.

No obstant això, si el vol ja no tinguera sentit en relació amb el pla inicial de viatge, podrà sol·licitar la devolució del bitllet, i el retorn al punt de partida. A més, en tot moment, la companyia haurà de facilitar beguda i menjar durant l’espera, allotjament, en el cas de pernoctar, i dues crides, fax o correu electrònic.

En cas de pèrdua o danys en el equipatge, Tyrius insistix que cal acudir immediatament al taulell de la companyia per a emplenar el comunicat d’irregularitat de l’equipatge (P.I.R.) abans d’eixir de l’aeroport. A més, caldrà presentar una protesta davant el transportista, amb un termini màxim de 7 dies des de la data de recepció de la maleta quan es tracte d’un dany, i en el cas de pèrdua el termini és de 21 dies.

Roaming

Si va a eixir d’Espanya recorde que ha d’activar el roaming amb la seua operadora, perquè encara que tingues una tarifa de veu i dades estes no s’apliquen a l’estranger, i se li cobrarà més o menys en funció del país de destinació. Recorde que en alta mar, Andorra i fora de la UE se li aplicarà la tarifa més cara. Si tens previst viatjar a un país dins de la UE el roaming serà “itinerància com a casa”, el que significa que es pagarà el mateix preu que a Espanya, és a dir, sense cap recàrrec addicional. Respecte a les dades, Tyrius recomana desconnectar-les i només connectar-se a Internet a través del wifi, ja que encara que algunes companyies limiten el consum, pot eixir-nos bastant car.

Cotxes de lloguer

Si es planteja el lloguer d’un vehicle per a poder desplaçar-se en el lloc de destinació haurà de tindre en compte qui serà el conductor del vehicle, ja que si és menor de 25 anys, li cobraran un suplement per conductor “jove”. També cal valorar si hi haurà més d’un conductor, ja que caldrà comunicar-lo i assumir el càrrec de conductor “addicional”.

Si recollirà el vehicle en una oficina d’aeroport, port o estació de tren o marítima, comprove que este càrrec està inclòs en el preu, ja que en cas contrari el pressupost es pot arribar a incrementar entre 10 i 48 euros.

Un aspecte al qual cal parar atenció és a la forma de pagament, posat encara que algunes companyies accepten les targetes de dèbit per a la contractació, la majoria exigixen una targeta de crèdit per al càrrec de la fiança, així com per a la reserva i el pagament del vehicle.

A més Tyrius recorda que cal tindre en compte els càrrecs de combustible, gestió de multes, d’accidents, i pèrdues d’elements del vehicle, així com les devolucions fora de l’horari d’oficina, ja que tot això porta aparellat un càrrec extra.

Revise el vehicle abans d’agafar-lo i faça constar els danys per escrit que puga presentar, ja que si en la devolució apareixen altres danys estos seran assumits per l’usuari. Tyrius insistix que davant qualsevol problema han de sol·licitar les fulles de reclamacions, tramitar-les davant organismes de consum com ara associacions de consumidors, i recordar que si l’import objecte de la reclamació és inferior a 6000 euros el conflicte podrà ser sotmés a les Juntes Arbitrals de Transport.

Allotjaments

L’interessat a llogar ha de sol·licitar prèviament informació per escrit sobre el preu, les dates, fiança, adreça completa i identificació de l’arrendador. Desconfiar dels preus massa econòmics, demanar referències de l’immoble i no pagar res abans de veure l’immoble són unes de les premisses a tindre en compte.

Si contractem un allotjament turístic a través d’una plataforma; informar-se de les normes que regixen en cada cas, cada plataforma de lloguer vacacional té les seues pròpies normes, llegir les polítiques de cancel·lació, fixar-se en els comentaris d’altres usuaris, i verificar que disposa de número de registre de turisme són algunes de les recomanacions.

En el cas d’hotels o cases rurals, cal assegurar-se que en la reserva apareguen les dates d’entrada i eixida, el tipus d’allotjament i el règim de menjars si n’hi haguera. L’empresa amb la qual es contracta l’allotjament ha de disposar de fulles de reclamacions i oferir al client una factura del que ha abonat.

Finalment, des de Tyrius recordem que per a poder reclamar és molt important comptar amb tota la informació referent al viatge; fullets, contracte, justificants de pagament i tiquets.

CONSEJOS-SEMANA-SANTA

Descargar Fichero

 

0
0,0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like