Veto de Google a Huawei

ELS USUARIS DE TELÈFONS INTEL·LIGENTS HUAWEI TENEN DRET A RECLAMAR COMPENSACIONS SI PERDEREN PRESTACIONS

Els usuaris de telèfons intel·ligents Huawei tenen dret a reclamar compensacions econòmiques si els seus  dispositius perderen prestacions després del conflicte entre Google i Huawei. En el supòsit de produir-se  canvis en el sistema operatiu de tal manera que el mòbil no poguera funcionar correctament, tindrien dret a reclamar compensació econòmica tant si s’està en el període de garantia (2 anys), com després de dos anys de la compra, i per tant fora de garantia, en existir un possible incompliment contractual, atés que Huawei no ven únicament l’aparell en si, sinó també el sistema operatiu sense el qual el mòbil no pot funcionar correctament.

En conseqüència, de no facilitar-se cap solució per al cas que el sistema operatiu Android deixara d’actualitzar els mòbils, els perjudicats tindrien dret a reclamar a Huawei, havent de presentar reclamació davant esta marca, i en cas de no donar-se solució satisfactòria, denunciar els fets davant els organismes de consum competents.

 

0
0,0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like