El cost de conciliar a l'estiu

CONCILIAR EN VACANCES ESCOLARS: EL COST QUE ASSUMIXEN LES FAMÍLIES. ESCOLES D’ESTIU.

Des del mes de maig, davant la proximitat de l’estiu, i amb això, les vacances escolars, es comencen a publicar múltiples ofertes d’escoles d’estiu, campaments, estades a l’estranger…I els pares comencen a buscar opcions per als més xicotets, buscant, a l’una, conciliar la vida familiar amb la laboral.

Però abans de contractar qualsevol d’estos servicis, des de Tyrius considerem necessari tindre en compte una sèrie de recomanacions, i conéixer quins requisits els organitzadors estan obligats a complir.

RECOMANACIONS TYRIUS:

Tyrius recorda que l’empresa ha d’oferir per escrit totes les prestacions, així com en els fullets publicitaris. A més, en el contracte haurà de figurar el nom i domicili complet del responsable de l’oferta, així com el preu complet de l’activitat, en la qual s’incloguen impostos i es desglossen les despeses. En el cas de campaments multiaventura, hauran d’incloure una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d’accident on queden coberts els menors.

També hauran d’aparéixer les condicions de pagament, la data d’inici, fi i duració temporal, el  procediment pel qual es pot posar fi a l’acord, i si el contractant té dret a la devolució d’alguna quantitat de diners. En el cas que s’exigisca una quantitat a compte, el consumidor podrà demanar un rebut, i una vegada abonades totes les quantitats haurà de ser expedida una factura o justificant de pagament de les quantitats abonades.

En el cas de viatges a l’estranger, Tyrius advertix que a més de complir amb les condicions anteriors, les empreses que oferixen este tipus de cursos estan obligades a contractar una assegurança d’accidents i una assegurança obligatòria de viatgers. A més de disposar d’assegurança de responsabilitat civil. Així doncs, des de Tyrius recomanem verificar que els organitzadors tinguen contractats els mateixos. S’aconsella informar-se de tots els detalls del viatge, especialment de les condicions d’allotjament i manutenció, hores lectives del curs, i si té validesa oficial. També hauran de disposar d’informació completa del curs sobre les dates, horaris, activitats, qualificació del professorat, usos i costums del país.

Així mateix amb caràcter general, es recomana que els cursos han d’estar segmentats segons edats i activitats que s’oferixen per a cadascuna d’elles, quant a l’oferta d’alimentació esta has de ser sana, nutritives i equilibrades, extremant les precaucions respecte a xiquets i xiquetes amb intoleràncies alimentàries, els cuidadors o responsables han de ser professors amb experiència i amb titulacions reconegudes.

EL COST

Respecte al cost que suposa als pares la contractació de cursos i escoles d’estiu, Tyrius ha pogut comprovar un cost mitjà de 125€ una setmana, 215 € dues setmanes, 310 € tres setmanes i 450 € per a quatre setmanes en una escola d’estiu, 250 € una setmana de campament i en el cas d’estades a l’estranger la mitja ronda els 2.000 € per a 15 dies, a més del transport.

Finalment, des de Tyrius recomanem conservar tota la informació que facilite l’empresa amb les condicions del viatge i del curs, així com tots els justificants de pagament, davant possibles reclamacions.

 

0
0,0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like