Consells TYRIUS per al lloguer de vehicles

CONSELLS PER A LLOGAR UN VEHICLE SENSE EMPORTAR-SE SORPRESES

Llogar un vehicle durant les vacances d’estiu cada vegada és més habitual com a manera de desplaçament, sent l’opció triada per molts estiuejants.

És en este període quan més oferta hi ha i millors preus es poden aconseguir, però també quan hem de tindre més cuidat amb el que contractem.

Convé, doncs, seguir alguns CONSELLS per a llogar un cotxe, i així evitar tindre inconvenients o ser víctima d’abusos i malentesos.

  • Comparar preus. Abans de començar convé tindre clar quin tipus de vehicle necessitem, i en funció d’això comparar les diferents ofertes.
  • Llegir bé la lletra xicoteta del contracte i informar-se de tot el que està inclòs o no en el preu del lloguer: tipus d’assegurança, taxes, impostos,combustible…
  • Segur: Parar atenció a l’assegurança que inclou el cotxe de lloguer. Normalment solen ser segurs a tercers o assegurances a tot risc amb franquícia, la qual cosa implica que en cas d’ocasionar algun mal al propi vehicle haurem de fer-nos càrrec de tots o d’alguna part dels costos, per la qual cosa si contractem una assegurança amb franquícia es recomana que la mateixa no excedisca de 300 euros, i evitar llogar un vehicle sol amb assegurança a tercers.

Quant a l’assegurança a tot risc, parar atenció a les condicions, perquè solen incloure clàusules que limiten la utilització del vehicle, com per exemple circular per camins de terra, ús de combustible equivocat o la pèrdua de les claus del vehicle. És a dir, malgrat ser segur a tot risc, no tot està inclòs, per la qual cosa es recomana llegir la pòlissa del segur abans de procedir a l’arrendament.

  • Edat mínima del conductor. La majoria de companyies establixen una edat mínima del conductor, i a vegades una antiguitat del permís de conduir determinada per a llogar algun tipus de vehicle. És important informar-se en este sentit, així com si el vehicle el conduirà més d’una persona, l’empresa sol cobrar un recàrrec per este concepte.
  • Fiança o depòsit. Habitualment les companyies sol·liciten una fiança o depòsit que es reintegra en el moment de la devolució del vehicle, de la mateixa manera solen demanar les dades de la targeta de crèdit com a garantia per si el cotxe es retorna en mal estat o no s’entrega. Cal tindre en compte que la majoria d’empreses no accepten targetes de dèbit com a garantia.
  • Combustible. Verificar el nivell del depòsit de combustible i les condicions de devolució. En general en el contracte sol vindre especificada una quantitat exacta de combustible amb la qual s’haurà de retornar el vehicle.
  • Canviar d’illa. A les Illes és normal trobar-nos amb companyies que imposen clàusules que impedixen traure el cotxe de l’illa on s’ha realitzat el lloguer, per la qual cosa es recomana llegir detingudament el contracte.
  • Viatjara un altre país. Solen tindre un llistat amb els països a el que es pot anar segons la mena de cotxe que hàgem llogat, per este concepte les companyies solen cobrar suplements.
  • Devolució del vehicle. En el moment que retornem el vehicle és important inspeccionar-ho bé al costat de la persona de l’empresa a la qual se li fa el lliurament de les claus, tant per dins com per fora del cotxe, i prendre nota de tots els danys que poguera presentar el vehicle si fos així, o en el seu cas de no existència de mal algun signat pel responsable de l’empresa que recepciona el vehicle. Per al supòsit que no hi haguera ningú de la companyia, es recomana fer fotos des de diferents angles del vehicle en la zona de pàrquing de l’empresa de lloguer i enviar-les per correu electrònic a l’empresa.

Si en el moment en el qual se’ns fa entrega del vehicle es constata l’existència d’algun desperfecte, és important fer-lo constar per escrit en el contracte d’arrendament, per a evitar que ens reclamen possibles danys que ja existien.

  • Vies per a reclamar. Per a realitzar una reclamació, la primera via és directament davant la pròpia companyia, si el problema no se soluciona, el següent pas a seguir és, si el lloguer del vehicle ha sigut realitzat a Espanya, acudir a la Junta Arbitral de Transport del lloc del nostre domicili. En el supòsit que l’arrendament del vehicle s’haguera realitzat en un altre país de la Unió Europea, es pot instar reclamació davant els Servicis Europeus de Conciliació de Lloguer de Vehicles (ECRCS), sistema alternatiu de resolució de conflictes al qual la majoria d’empreses del sector del lloguer de vehicles es troben adherides. Sent l’última instància a la qual acudir la via judicial.

 

0
0,0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like