EVO Finance inclou a afectats de IDental en el fitxer de morosos

TYRIUS denúncia que EVO FINANCE està incloent a perjudicats per el tancament de les clíniques iDental en fitxers de solvència patrimonial, pese a l’Acte del Jutge de l’Audiència Nacional que instruix el cas.

El passat 5 de desembre de 2018 el Jutjat d’Instrucció 5 de l’Audiència Nacional, Diligències Prèvies 70/2018, va acordar, en virtut de Acte, la mesura cautelar de suspensió de totes les reclamacions judicials o extrajudicials que s’hagueren formulat pels contractes vinculats als tractaments odontològics signats amb les clíniques del Grup iDental, requerint, així mateix, que s’abstinguen d’incloure en fitxers d’informació patrimonial a aquells perjudicats que hagen cessat en el pagament dels crèdits contractats, i que procedisquen a retirar dels registres citats a aquelles persones la inscripció de les quals es va sol·licitar per l’impagament de crèdits.

En el mes de setembre, davant els incompliments de algunes entitats, com és el cas de EVO FINANCE, el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata dicta nou acte en el qual reitera la vigència de la mesura cautelar de suspensió de les reclamacions judicials o extrajudicials de les entitats financeres pels crèdits subscrits pels perjudicats de iDental per als tractaments odontològics, i ordena que cessen “immediatament” en esta actuació aquelles entitats que els hagueren represos. Igualment els requerix perquè s’abstinguen d’incloure en fitxers d’informació patrimonial a aquells perjudicats que hagen cessat en el pagament dels crèdits contractats, i que procedisquen a retirar dels registres de “morosos” a aquelles persones la inscripció de les quals es va sol·licitar per l’impagament de crèdits.

TYRIUS ja va denunciar, el mes d’abril passat, davant Inspecció de Consum de la Generalitat Valenciana l’incompliment per part d’EVO FINANCE de la mesura cautelar de suspensió de les reclamacions als afectats pel tancament de les clíniques iDental, amb la finalitat de garantir una protecció eficaç dels drets de les persones consumidores.

No obstant això, lluny de donar compliment a la suspensió ordenada en virtut del referit acte judicial, EVO FINANCE procedix a incloure les dades personals de les persones afectades en fitxers de solvència patrimonial, incomplint amb això una resolució judicial, i perjudicant encara més a les persones afectades. Davant això, TYRIUS recorda a totes aquelles persones afectades per les reclamacions d’esta financera, que poden comunicar-ho al Jutjat d’Instrucció 5 de l’Audiència Nacional perquè s’adopten les mesures necessàries per a l’efectivitat de la mesura acordada.

 

0
0,0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like