Concurs Postals Nadalenques TYRIUS

BASES CONCURS POSTALS NADALENQUES TYRIUS

  1. OBJECTE. L’Associació TYRIUS convoca concurs de postals nadalenques dirigit a les xiquetes i xiquets que cursen primària, familiars de persones associades, a fi de seleccionar aquella postal que podrà ser utilitzada com a felicitació nadalenca per l’Associació.
  2. PARTICIPANTS. Podran concórrer al concurs totes les xiquetes i xiquets familiars d’associats TYRIUS, que cursen qualsevol dels cursos de primària.
  3. TEMA. El tema de la postal serà al·lusiu al Nadal.
  4. FORMAT. El format de la postal s’ajustarà a un DIN-A4.
  5. PRESENTACIÓ. La postal haurà de ser remesa a l’Associació TYRIUS, carrer Conde Montornés 20-1,46003 València.
  6. TERMINI. L’últim dia de termini per a presentar la postal nadalenca serà el 9 de desembre de 2019, inclusivament.
  7. PREMI. La postal seleccionada serà la felicitació oficial de l’Associació TYRIUS.
  8. JURAT. El jurat estarà compost per les persones membres de la Junta Directiva de l’Associació Tyrius. La decisió del jurat serà inapel·lable i es publicarà el dia 12 de desembre de 2019.
  9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES. La participació en este concurs suposa la total acceptació de les bases, que podran ser interpretades pel jurat en aquells aspectes no previstos en estes.
  10. CESSIÓ DE DRETS D’AUTOR. L’Associació TYRIUS adquirix els drets de reproducció i exposició de les obres presentades a concurs.

 

0
0,0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like