Problemes per a contactar amb l’Atenció Primària

TYRIUS registra nombroses queixes d’usuaris que no poden contactar amb atenció primària per a accedir a una consulta.

Després d’esclatar la crisi del coronavirus, Sanitat va decidir potenciar les consultes telefòniques per a evitar les aglomeracions en els centres sanitaris. Una mesura que es va estendre a atenció primària, on el personal sanitari, després d’una primera consulta telefònica, decidia si era necessari que el pacient acudira al centre de salut. No obstant això, la modificació d’atenció als pacients no ha vingut acompanyat d’una aportació suficient de recursos.

Limitacions d’accés als centres de salut, dificultats a l’hora de contactar telefònicament són les queixes que Tyrius ve rebent des de l’aixecament de l’estat d’alarma.

A pesar que el mes de juliol passat el Síndic de Greuges, fent-se eco de les queixes ciutadanes, va anunciar l’obertura d’una investigació d’ofici a la Conselleria de Sanitat, la veritat és que dos mesos després la situació seguix igual, amb una evident dificultat d’accés a l’assistència sanitària en pràcticament tots els centres de salut de la Comunitat Valenciana.

El problema afecta a la ciutadania en el seu conjunt, i especialment a persones majors, generant el risc de no detectar a temps possibles patologies que puguen desencadenar, per falta d’atenció mèdica i consegüent tractament, en problemes de salut greus. Cal no oblidar que a més del Covid-19 la resta de malalties continuen sent ací, i les persones necessiten les mateixes atencions que abans.

Davant açò, Tyrius ha iniciat una campanya de recollida d’informació, recaptant dades en les diferents poblacions de les diferents àrees de salut amb la finalitat de detectar deficiències en este sentit, canalitzant amb això la gestió de queixes i la seua tramitació davant els organismes competents.

A l’una Tyrius insta a la Conselleria de Sanitat a adoptar com més prompte millor les mesures de reforç que siguen necessàries per a atendre adequadament els pacients. Si es demana als usuaris que no acudisquen al centre de salut, l’alternativa d’atenció telefònica ha de funcionar amb eficàcia, adoptant-se els mecanismes i mesures necessàries que permeten millorar la prestació del servici d’assistència sanitària.

 

0
0,0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like