Consultes Jurídiques

Nom*

Cognoms*

Telèfon*

DNI

Adreça*

Població*

Codi Postal*

Provincia*

Email*

Consulta*

Adjuntar Fitxer(s) [Max.1Mbyte]:

Adjuntar Fitxer(s) [Max.1Mbyte]:

Adjuntar Fitxer(s) [Max.1Mbyte]:

expressament la cessió de les meues dades personals per part de Tyrius a Institucions de Protecció al Consumidor, l'empresa, institució o persona sobre la qual formule la meua queixa o reclamació per a procurar una mediació o conciliació o actuació sancionadora, fins i tot encara que això requerisca la transferència internacional de les dades.