Formació

Formació

L’Associació Valenciana de Mestresses de Casa i Consumidors “Tyrius” és una entitat preocupada perquè les persones poden adquirir una formació professional i bàsica que li permeta integrar-se o reintegrar-se en el món soci-laboral i/o educatiu. Per això i com que la preparació per a l’accés al treball és un dret universal reconegut per la Constitució Espanyola de 1978, la nostra entitat desenvolupa diversos programes i accions formatives, entre ells: 

Programa Formatiu de Qualificació Bàsica. Auxiliar de Perruqueria, dirigits a aquell alumnat que no aconseguix els objectius de l’Educació Secundària Obligatòria, amb la finalitat de proporcionar-los una Formació Bàsica i Professional que els permeta incorporar-se a la vida activa o prosseguir els seus estudis en els diferents ensenyaments reglats, especialment, en els Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

Conferències, cursos i jornades de diversa temàtica:

 • COM VIURE AMB LA MALALTIA DE L’ALZHEIMER. 

 • TALLER DE MEMÒRIA. 

 • PER UNA VIDA SENSE MALTRACTAMENT. 

 • MEDIACIÓ FAMILIAR. 

 • CONSELLS LEGALS ENTORN Al DRET DE FAMÍLIA. 

 • COM PARLAR EN PÚBLIC. 

 • CURSOS NOVES TECNOLOGIES (INFORMÀTICA, MÒBILS I TABLETS). 

 • CURS SECRETÀRIES. 

 • TALLER DE PROTOCOL I CUINA (SALA REX). COM ENTENDRE L’ETIQUETATGE DELS ALIMENTS. 

 • SEGURETAT EN ELS COSMÈTICS I PRODUCTES TÒXICS. 

 • COM ENTENDRE EL REBUT DE LA LLUM. CONEIX ELS TEUS DRETS EN LA COMPRA, VENDA DE BÉNS I PRESTACIÓ DE SERVICIS. 

 • CONSUMIDORS I USUARIS. ARMES CONTRA EL FRAU. 

 • CONSELLS PER A ESTALVIAR ENERGIA EN LA LLAR. 

 • CONSELLS PER A LA COMPRA O LLOGUER D’HABITATGES. 

 • CONFERÈNCIA «MESURES DE SEGURETAT» IMPARTIDES PER LA POLICIA NACIONAL / GUÀRDIA CIVIL 

 • CONFERÈNCIA EN COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP D’ESTUDIS D’ACTUALITAT DE VALÈNCIA – AGEA VALÈNCIA