Igualtat

L’Associació TYRIUS, gestiona un CENTRE SOLIDARI TYRIUS que està format per:

  • Habitatge tutelat per a dones en situació de risc TYRIUS: en ella s’acullen a dones i els seus menors que es troben  en situació de desprotecció social.

  • Habitatge tutelat per a dones TYRIUS: en este habitatge s’acullen a les dones i menors al seu càrrec, que mantenint una mica més d’autonomia personal, continuen estant en risc d’exclusió social. .

  • Habitatge tutelat per a dones immigrants TYRIUS: en ella s’acullen a les dones immigrants, amb o sense menors al seu càrrec, que es troben així mateix en risc de desprotecció social. 

  • Centre d’assessorament extern per a dones en situació de risc: Un equip multidisciplinari, compost per psicòlogues, treballadores socials i advocades, atenen setmanalment a les dones que es troben desprotegides i recorren al nostre servici.

  • Centre d’assessorament extern per a immigrants: Un equip multidisciplinari, compost per psicòlogues, treballadores socials i advocades, atenen setmanalment als immigrants que es troben desprotegits i recorren al nostre servici.

  • Al mateix temps, TYRIUS, conscient de les necessitats dels col·lectius més desprotegits, desenvolupa el programa ASISTE amb la finalitat de potenciar una sòlida xarxa de voluntariat, format i especialitzat, dirigit a acompanyar i ajudar a dones víctimes de violència de gènere en el medi rural

Programa “Creixem en igualtat”

Crecemos en igualdad

Tríptico “Crecemos en Igualdad”