Servicis de Mediació

Què és la Mediació? 

És un sistema de resolució de conflictes en el qual un tercer imparcial, el mediador, busca facilitar la comunicació perquè les parts per si mateixes siguen capaços de resoldre un conflicte. .

Avantatges de la mediació:

 • Les parts són les protagonistes i les que decidixen. 
 • És voluntària i confidencial. 
 • Facilita la comunicació.
 • Ajuda a restablir o mantindre la comunicació i les relacions. 
 • Prevé i resol situacions conflictives.
 • Oferix la possibilitat de solucionar les controvèrsies de manera ràpida i econòmica.
 • Possibilita acords realistes i duradors.
 • Evita el desgast personal i material que comporta tot procediment judicial.

Àrees d’Actuació 

 • En l’àmbit de família: separacions, divorcis i ruptures de parella, relacions entre germans, intergeneracionals, herències i successions. 
 • En l’àmbit civil i mercantil: controvèrsies contractuals, arrendaments.
 • En l’àmbit comunitari: en els supòsits de conflictes en comunitats de propietaris i relacions de veïnat.
 • I molt especialment en tots aquells conflictes en què les parts han de continuar relacionant-se a pesar de les seues discrepàncies.

CONTACTE
Associació Tyrius
Carrer Conde de Montornés 20-1
46003 València
Tel. 963515993
Mediadora: Beatriz Rodríguez Cano

Descarregar PDF