Tyrius

L’Associació Valenciana de Mestresses de casa i Consumidors Tyrius és una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública. Va ser fundada l’any 1967, i des dels seus inicis esta organització ha treballat en la formació i defensa del consumidor i de la dona mestressa de casa des de diversos fronts. Entre les seues  finalitats destaquen, entre altres, la promoció, suport, informació i formació de la dona i del consumidor en general. Sent els objectius generals  la protecció i la defensa dels drets de les dones i dels consumidors en general.

En l’actualitat, esta associació està presidida per Vicenta Alcàsser Navarro. TYRIUS es troba integrada en la Confederació Espanyola de Mestresses de Casa, Consumidors i Usuaris (CEACCU). Així mateix forma part, junt amb la Federació LLEDÓ i la Federació LUCENTUM, de la Federació de Mestresses de casa i Consumidors de la Comunitat Valenciana.

TYRIUS treballa en diferents àmbits, entre els quals cal destacar els següents; Dona, consum, immigració i social, disposant de diferents departaments des dels quals es dona servici a les diverses àrees. A més, TYRIUS està present en nombrosos òrgans de consulta i participació d’àmbit nacional, autonòmic i municipal, entre ells cal destacar la presència en el Consell de Consumidors i Usuaris d’Espanya, a través de CEACCU, en el Consell Valencià de Salut, Observatori de Comerç de la Comunitat Valenciana, Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana, Consell de Benestar Social o Consell de la Dona, entre altres.

TYRIUS és l’organització valenciana de consumidors amb major implantació, tant a nivell d’afiliats (més de 100.000), com a nivell territorial, tenint presència en més de 220 localitats.

TYRIUS presta servicis de manera gratuïta en l’àrea social, dona, immigració i consum.