Portal de Transparència

“La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern preveu quina informació han de publicar les Administracions Públiques, i també, entre altres, les entitats privades que perceben ajudes públiques, per a coneixement dels ciutadans.

A través del portal es podrà accedir a la informació prevista en la llei, el coneixement de la qual siga rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública.

Este portal de transparència oferix als interessats informació sobre l’activitat de Tyrius. Inclou, entre altres dades, actuacions, informació corporativa i organitzativa”.

Estatutos_Tyrius

 

Estatutos Tyrius